Skip to content

mlmKui internetist otsida eestikeelset infot võrkturunduse kohta, siis leitud artiklites reeglina midagi positiivset ei kirjutata. Piisab mõne artikli lugemisest ja pilt on selge – võrkturundusest tuleb kaugele eemale hoida! Pisut positiivset leiab võrkturunduse kohta Ekke Lainsalu blogist, kes müügiprofina oskab näha selles ka häid külgi.

Kuna võrkturundus on Eestis suhteliselt uus nähtus, siis tegelikult puudub inimestel selge ettekujutus sellest ärist. Enamus inimesed panevad kõik legaalsed ja mittelegaalsed ärid ühte patta. Siinkohal seletangi natuke lahti, mis on mis.

Võrkturundus on müügikanal, mis töötab põhimõttel, et edasimüüjad soovitavad/müüvad tooteid oma sõpradele ja tuttavatele. Rahvusvaheliselt tuntakse sellist turundust MLM (multi-level marketing) nime all.

Võrkturundus on enamasti seotud frantsiisiga. Frantsiisileping annab õiguse müüa  teise firma tooteid või teenuseid, kasutada selle firma brändi jne. Enamus võrkturundusega tegelevates ettevõtetes on vaja maksta raha liitumise eest. See tegelikult ei ole mitte midagi muud kui frantsiisilepingu tasu, mis annab õiguse müüa neid tooteid ja teenuseid ning lisaks sellele saab tegevusega alustaja ka vajaliku info/koolituse ning toimiva süsteemi. Olgu veel lisatud, et frantsiis ei puuduta ainult võrkturundusettevõtteid, ka nn tavaettevõtted võivad tegutseda frantsiisilepingu alusel. Eestis tuntumad ettevõtted, kes frantsiisi alusel tegutsevad, on nt RE/MAX, McDonald´s, Subway.

Frantsiisi puhul me räägime sisuliselt ettevõtlusest, kus frantsiisivõtja maksab teatud tasu (kas ühekordse või mingi teatud perioodi jooksul) ning vastu saab kogu oskusteabe (materjalid, koolitus, nõustamine) ning võimaluse äriga koheselt alustada. Alustaval ettevõtjal ei pea sealjuures olema vastavaid oskusi või kogemusi.

Üldjuhul tähendab võrkturundus seda, et ei kasutata tavapäraseid reklaamikanaleid (televisioon, raadio, ajakirjandus) ning raha, mida muidu kulutataks nn tavaettevõttes reklaamile, jagatakse edasimüüjate vahel ära.

Püramiidskeem?

Legaalses võrkturunduses peab alati olema toode või teenus ning tarbija, st raha peab valdavalt tulema tarbimisest. Püramiidskeemis toodet ega teenust ei ole ning kogu raha tuleb vaid liitumistest. Püramiidskeemid on keelatud!

Ausad võrkturundusettevõtted on registreeritud ülemaailmses organisatsioonis DSA (Direct Selling Association). Eestis on sellised ettevõtted registreeritud EDSA-s ning sealt on näha, kes on organisatsiooni poolt aktsepteeritud liikmed. Ülemaailmselt registreeritud ettevõtteid on 172, Eestis vaid 9.

Võrdlustabel

MLM Püramiidskeem
Mis see on? Turunduskanal Petuskeem
        Ülesehitus Tasu makstakse edasimüüjatele mitmel tasandil ja see on seotud toote/teenuse müügiga. Reaalset toodet või teenust ei müüda.
Lubatav hüvitis Liitumistasu (frantsiis) küsitakse liitumisel ettemaksuna. Süsteemis osalejaid tasustatakse liitumistasudest ja toodete müügist. Liitumistasu küsitakse ettemaksuna. Süsteemis osalejad saavad raha liitumistasudest (tooteid ei müüda).
Legaalsus Legaalne  Keelatud
Toode MLM toetab reaalsete toodete müüki. Toode puudub, on vaid võlts “investeering”.

Tuntumad MLM-firmad maailmas ja kui palju võrkturundusega teenitakse

Kõige rohkem MLM ärisid on loomulikult “kõikide võimaluste maal” USA-s, kus on neid tuhandeid (kõik ei ole registreeritud DSA-s). Nt Eestis tuntud firma Amway on asutatud 1959. aastal ja on MLM edetabelites eesotsas. Samamoodi on edetabelites eesotsas Herbalife (aastast 1980) ja GNLD (aastast 1958). Nagu näha, on ettevõtted juba väga pikalt seal tegutsenud ja on jätkuvalt turul edukad. Suurimate võrkturundajate käibed (2013) on väga muljetavaldavad: Avon – 11,3 miljardit USD, Amway – 10,9 miljardit USD, Herbalife – 3,5 miljardit USD. Miljardites käibed on ka veel Tupperwarel ja Oriflame´l.

Kuna Eestis on laialt levinud arusaam, et võrkturundusega pole võimalik raha teenida, siis toon mõned näited suurimatest MLM rahateenijatest maailmas (2014. aasta TOP-150 põhjal):

1. koht Dexter & Birdie Yager, Amway, 15,6 milj USD/aastas

5. koht Barry Chi & Holly Chen, Amway, 7,8 milj USD/aastas

7. koht Foo Howe Kean & Jenny Ko, Amway, 5,4 milj USD/aastas

13. koht Abraham Benitez and Raquel Cortez, Herbalife, 4,74 milj USD/aastas

14. koht Enrique and Graciela Varela, Herbalife, 4,74 milj USD/aastas

Kokkuvõte

MLM ehk võrkturundus on maailmas väga levinud ja tuntud turundusviis. Vanimad suurettevõtted on turul juba üle 50 aasta ning nende käibed on miljardites dollarites. Edukad MLM-turundajad teenivad aastas miljoneid dollareid.

Oluline on eristada MLM-ettevõtteid lihtlabastest petuskeemidest. Reeglina petuskeemide puhul puudub konkreetne toode või teenus.

Sellest, milline on MLM-i ehk võrkturunduse tulevik Eestis ning kas sellega tasub tegeleda, võid lugeda järgmisest postitusest Võrkturundusest (Vol. 2)

Võrkturundusest