27. 02. 2016

Raamatupidamine

Kui alustada ettevõtlusega, siis on oluline teada ka üht-teist raamatupidamisest. Seda enam, et raamatupidamise korraldamise kohustus on äriühingu juhatusel:

ÄS § 183. Raamatupidamine

Juhatus korraldab osaühingu raamatupidamist.

Kui äritegevus käib suure hooga ja ettevõttes on nii tööd kui ka raha, siis on muidugi mõistlik palgata raamatupidaja või osta sisse raamatupidamisteenus. Teenuse sisseostmine on isegi mõnevõrra paindlikum lahendus, sest reeglina peab tasuma teenuse eest vastavalt töö mahule ehk teisisõnu kui tööd on rohkem, siis peab teenuse eest pisut rohkem maksma aga kui tööd on vähem, siis jällegi peab ka teenuse eest vähem maksma. Samal ajal kui palgata raamatupidaja, siis temale peab ikka maksma kokkulepitud töötasu, isegi siis, kui reaalselt ei ole talle tööd anda. Kui äriga alustatakse tagasihoidlikult ning mahud ei ole suured, siis saab lihtsamate asjadega ka ise hakkama, nt Exceli tabelis.

 

RPS § 5. Tekke- ja kassapõhine arvestus

(1) Kassapõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.

(2) Tekkepõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Aruande koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määrata aruandeperioodi tulud ja kulud.

(3) Raamatupidamist peetakse tekkepõhiselt, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

Lihtsalt selgitades, siis kassapõhine raamatupidamine põhineb tegelikul seisul, st kui andsid kauba koos arvega kliendile jaanuaris 2011 ning raha laekus sulle veebruaris 2011, siis tehingu kajastadki alles veebruaris, siis kui raha laekus.

Tekkepõhine arvestus käib pisut teisiti. Kui andsid kliendile kauba üle jaanuaris 2011, siis väljastasid selle kohta arve ning juba jaanuaris pead raamatupidamises seda summat näitama, kuigi laekuda võib see summa alles veebruaris või märtsis või veelgi hiljem. Seega kohe, kui väljastad arve mingi kauba või teenuse eest, siis kohe pead selle märkima ka samasse perioodi (samasse kuusse) müügina. Tekkepõhine raamatupidamine on üldlevinud raamatupidamistava. Kassapõhist raamatupidamist kasutavad valdavalt FIE-d.

Käibemaks

Käibemaksu peab deklareerima käibemaksukohustuslane. Kui ettevõte pole käibemaksukohustuslaseks registreeritud, siis käibemaksu deklareerima ei pea.

Kõik ettevõtted, kelle käive ületab 16 000 euro piiri, PEAVAD ennast registreerima käibemaksukohuslaseks.

KMS § 19. Maksukohustuslasena registreerimise kohustus

(1) Kui isiku tehtavate käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tehingute, välja arvatud põhivara võõrandamine ning Eesti isikule teostatav kaugmüük, maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 16 000 eurot, tekib tal nimetatud suuruses käibe tekkimise päevast kohustus end maksukohustuslasena registreerida (edaspidi registreerimiskohustus).

Väiksema käibega ettevõtted ei pea, aga võivad seda teha. Mina isiklikult soovitan seda teha, kui ettevõttel on oma tegevuses vaja osta mingeid kaupu või teenuseid.

Siinkohal toon ühe näite, et asi oleks arusaadavam:

Ettevõte müüb oma kliendile teenust 100 EUR eest. Ettevõte EI OLE käibemaksukohustuslane, seega teeb ta kliendile arve 100 EUR ning laekub 100 EUR. Ettevõtte rahaline seis on 100 EUR.

Ettevõttel on vaja maksta samal perioodil kaupade eest ning saab hankijalt arve summas 50 EUR + km. Hetkel kehtiv käibemaksumäär on 20%, seega arve on summas 50 + 10 = 60 EUR.

Ettevõte tasub arve ning ettevõtte rahaline seis on 100 – 60 = 40 EUR.

Sama asi kui ettevõte ON käibemaksukohustuslane:

Ettevõte müüb teenust ning esitab arve 100 + km, kokku laekub 100 + 20 = 120 EUR.

Ettevõte saab arve hankijalt kauba eest 50 + km ehk 50 + 10 = 60 EUR.

Ettevõte maksab arve hankijale ja tulemus on 120 – 60 = 60 EUR.

Ettevõte esitab käibedeklaratsiooni, milles käibemaksuga maksustatav tulu on 100 (sellelt käibemaks siis 20 EUR) ja maha arvata on lubatud sisendkäibemaks 10 EUR (hankijalt saadud arvel näidatud km), seega Maksuametile peab maksma 20-10=10 EUR.

Ettevõttel oli pärast arve tasumist raha 60 EUR. Nüüd Maksuametile veel 10 EUR ning lõpptulemuseks jääb 50 EUR.

Nagu näete, siis esimesel juhul oli ettevõtte rahaline lõppseis 40 EUR, teisel puhul aga 50 EUR. Seega kui teie äritegevuses on pidevalt vaja teenuseid või kaupu sisse osta, siis oleks vaja võimalikult kiiresti end käibemaksukohustuslaseks registreerida, sest muidu te lihtsalt kaotate osa oma rahast.

Raamatupidamises on palju nüansse, millega arvestada. Kui raamatupidamise osas on vaja täpsemalt teada, siis selleks on meil koostatud eraldi raamatupidamise kursus

Lisan siia veel ühe tabeli erinevatest maksumääradest  käesoleval aastal. Siit on hästi näha, mille eest ja kui palju peab maksma ning ühtlasi on ka olemas võrdlus eelmise aastaga.

Tulumaks 2016 2017
Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr 20% 20%
Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) 10% 10%
Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr 20/80 20/80
Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) 170 € 180 €
Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus) 225 € 236 €
Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) 64 € 64 €
Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) 1848 € 1848 €
Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) 770 € 850 €
Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 1920 €

50% tulust

1200 €

50% tulust

III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 6000 €

15% tulust

6000 €

15% tulust

FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule 2877 € 2877 €
Sotsiaalkindlustusmaksed
Kuupalga alammäär täistööaja korral 430 € 470 €
Sotsiaalmaksu kuumäär 390 € 430 €
Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) 128,70 € 141,90 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) 386,10€ 425,70 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) 1544,4 € 1702,80 €
Töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% 1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% 0,8%
Kohustusliku kogumispensioni makse 2,0% 2,0%
Kohustusliku kogumispensioni makse (avalduse esitanutele 2014-2017) 3,0% 3,0%
Hüvitised ja erisoodustused
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) 50€ 50 €
Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km,

335 € kuus

0,30 €/km,

335 € kuus

Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km,

256 € kuus

0,30 €/km,

256 € kuus

Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude arvestuseta) 256 € 256 €
Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus (ilma sõitude arvestuseta) 64,00 €

105,60 €

64,00 €

105,60 €

Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas) 0,1% 0,1%
Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) 10% kasumist või 3% palkadest 10% kasumist või 3% palkadest
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) 32 € + 2% palkadest 32 € + 2% palkadest
Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär juriidilisele isikule (käibemaksuta väärtus) 10 € 10 €
Käibemaks
Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär 16 000 € 16 000 €
Piiratud maksukohustuslasena registreerimise piirmäär kaupade soetamisel 10 000 € 10 000 €
Registreerimise piirmäär kaugmüügi korral 35 000 € 35 000 €
Maksukorralduse seadus
Maksuvõla summa, mille puhul antakse võla puudumise tõend alla 10 € alla 10 €
Maksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata ja maksuvõlga sisse ei nõuta alla 10 € alla 10 €
Maamaksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata alla 5 € alla 5 €
Sunniraha deklaratsiooni esitamata jätmise eest 1300 € 1300 €
Sunniraha töötaja registreerimata jätmise eest 1300 € 1300 €
Sunniraha dokumentide esitamata jätmise eest 640 € 640 €