Tööpakkumised

juhiabi2

Sõltumata majandusolukorrast on jagunud alati tööpakkumisi müügi valdkonnas ja aministratiivtöö alal, sest nii või teisiti peavad ettevõtted müüma oma kaupa või teenust ning täpselt samamoodi peavad ettevõtted hakkama saama kontoritöö korraldamisega. Laiemas mõistes kontoritöö alla mahuvad assistendi, sekretäri ja juhiabi ametikohad. Nendele ametikohtadele on alati tööpakkumisi ja need on ka ühed populaarsemad tööotsijate hulgas.

Miks on alati tööpakkumisi sekretäridele ja juhiabidele?

Üldteada fakt on see, et nendel ametikohtadel on valdavalt nooremapoolsed naisterahvad või neiud ning varem või hiljem jääb osa neist lapsehoolduspuhkusele. Et tänapäeval ei hoita töötajatele 3 aastat nende ametikohti, siis jäävad need ametikohad vakantseks ning leitakse uued töötajad.

Kuid see pole kindlasti ainus põhjus. Teine, ja väga oluline põhjus, on organisatsioonisisene areng. Kui rääkida sekretärist või juhiabist, siis oma ametikohal on ta justkui organisatsiooni keskpunktis – ta teab üldjoontes kõigest kõike. Sellise teadmistepagasiga on juba lihtne tõusta karjääriredelil ning jätta oma eelmine tööpost vakantseks uue tulija tarvis.

Just seepärast on ka sekretäri/juhiabi ametikoht äärmiselt populaarne tööotsijate hulgas – sellelt positsioonilt on võimalik edasi areneda kuhu iganes. Ainus konks asja juures on see, et tööturul konkureerivad samale ametikohale väga paljud ja valitakse enamasti vaid üks.

Tänapäeval on valiku tegemisel olulisel kohal tööotsija eelnev töökogemus ja erialased oskused. Kogemuste saamiseks peab esmalt leidma esimese töökoha, siis juba järgmise jne. Kuid just selle esimese töökoha leidmisega kipub olema keeruline, sest tööotsijad ei soovi enamasti  tööle võtta inimest, kes midagi ei oska.. Kuid just siinkohal tulevad appi teadmised! Tööks vajalikud teadmised kompenseerivad tihti eelneva töökogemuse puudumise. Kui töökoha taotlejal on vajalikud teadmised olemas, siis on ka tööandjal turvalisem töösuhet sõlmida. Seega lihtne retsept karjääri kujundamisel on – omandada erialased teadmised, hankida (esimene) töökoht ja edasi on juba kõik võimalik.