Skip to content

Põllumajandustoodete kohustuslik kvaliteedimärgis annaks tarbijatele kasulikku teavet toidu kvaliteedi kohta ning võib parandada põllumeeste konkurentsivõimet, ütleb Euroopa Parlament neljapäeval vastu võetud resolutsioonis. ELi geograafiliste tähiste ning traditsiooniliste eritunnuste kaitsmine aitab tagada ka toidu kvaliteeti, leiab parlament ning toetab seetõttu uue seadusandluse vastu võtmist.

ELi toidu kvaliteedipoliitikat puudutavaid plaane tutvustatakse Giancarlo Scotta (EFD, IT) resolutsioonis. Tegemist on osaga laiemast arutelust Ühise Põllumajanduspoliitika tuleviku üle.

Geograafiliste tähiste kaitsmine
EP saadikud leidsid, et geograafiliste tähiste süsteem väärib säilitamist. Resolutsioonis märgitakse, et geograafiliste tähiste süsteemi kuritarvitamise vältimiseks tuleks tugevdada geograafilise tähise omanike gruppide rolli, kes osaleks ettevõtjate tegevuse koordineerimises.
Lisaks kasutatakse ELis garanteeritud traditsioonilise eritunnuse tähist, millega rõhutatakse toote traditsioonilisust selle koostise või tootmisviisi poolest.
Saadikud usuvad ka, et vaja on mitmepoolset õiguslikult siduvat registrit (WTO TRIPS-lepingu artikli 23 alusel) kõikidele geograafilise tähisega toodetele.

Päritoluriigi tähistamine
Parlamendiliikmed on seisukohal, et värskete põllumajandustoodete puhul on otstarbekas märkida toote päritoluriik. See aitab kaasa tarbijate teadlike ostude sooritamisele. Samas tuleks vältida liiga suurte kulude põhjustamist tootjatele ning tuleks uurida ka alternatiivseid teabe esitamise võimalusi: internetis või ribakoodi kaudu või ostukviitungil.

Lisaks teeb EP Euroopa Komisjonile ettepaneku uurida uute teabevahendite kasutamist, sh ELi kvaliteedilogo kasutamise võimalust.

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis

Toidu kvaliteet: vaja on uut seadusandlust