Puhkusetasu arvutamine

Kui töötaja läheb puhkusele, siis peab tööandja töötajale maksma puhkusetasu. Tööandja võib maksta töötajale puhkusetasu rohkem, kui kord ette näeb, kuid mitte mingil juhul vähem. Alates 1. juulist 2009.a. kehtima hakanud Töölepingu seaduse ja määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ järgi arvestatakse puhkusetasu 6 eelmise kuu keskmise kalendripäeva tasu alusel.

Puhkusetasu peab maksma hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud teisiti. Küll on kõige hilisem puhkusetasu välja maksmise aeg puhkuse kasutamisele järgnev palgapäev.
Vastavalt Tööinspektsiooni tõlgendusele sõltub väljamaksmise kuupäevast ka 6 kuu keskmise puhkuse päevatasu arvutamise vajadus ja arvesse võetavad 6 kuud.

Puhkusetasu arvutamise vajadus tekib sel kuul, millal puhkusetasu arvutatakse. TLS § 70 lg 2 annab puhkusetasu maksmiseks 3 võimalust:
1) eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.
2) kokkuleppel hiljem.
3) puhkuse lõppemise päevale järgneval palgapäeval.

Puhkusetasu arvestamiseks on erinevad meetodid:

1.meetod – puhkusetasu arvestamise aluseks võetakse 6 kuu arvestatud tasud .

Puhkustasu arvestamise alusesse kuuluvad kõik töötamise eest saadud tasud, mis on töötajale arvestatud.
Puhkustasu = (kuue kuu arvestatud töötasu kokku) / (kuue kuu kalendripäevad kokku, millest on maha lahutatud riiklikud pühad ja haigus- ning puhkuspäevad kalendripäevades ) x puhkuspäevad kalendripäevades

2.meetod – puhkusetasu arvestamise aluseks võetakse kuupalk .

Puhkustasu = ( kuupalk / kuu tööpäevade arv ) * puhkusperioodi tööpäevade arv

Üldiselt peaks nii olema, et 1. meetodi puhul on puhkusetasu pisut väiksem kui 2. meetodi puhul. Kõige keerulisem 1. meetodi puhul on vast kalendripäevade arvutamine, sest maha tuleb arvata riiklikud pühad. Pühade info leiab siit: http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_riigip%C3%BChad

PUHKUSEPÄEVAD

Enne, kui puhkusetasu arvutada, peab teadma, mitme päeva eest töötajal on õigus puhkust saada. Reeglina arvestatakse põhipuhkust 28 päeva aastas ehk 2,33 päeva kalendrikuu kohta. Väga oluline on jälgida ka seda, millal töötaja tööle asus. Kui töötaja alustab tööd enne 15.-ndat kuupäeva, siis arvestatakse puhkusetasu ka selle kuu kohta. Kui töötaja alustab tööd pärast 15.-ndat, siis selle kuu eest puhkusetasu ei arvestata. Kui töötaja saab puhkust 1 kuu eest, siis arvestatakse 2 puhkusepäeva (2,33 ümardatakse). Kui töötaja saab puhkust 2 kuu eest, siis arvestatakse 5 päeva (4,66 ümardatud).

Natuke lihtsamaks teeb puhkusetasu arvestamise kalkulaator.ee: http://www.kalkulaator.ee/?lang=1&page=6

NB! Kalkulaator.ee kasutamisel peab jälgima, mitme päeva eest puhkust arvestatakse. See programm ei võta arvesse seda, kui töötaja asus tööle pärast 15.ndat kuupäeva ning arvestab 2,33 puhkusepäeva ka selle kuu eest.