Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

79.00 

Käesolev koolitus on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele.

Koolituse maht: 24 ak. tundi

Õppekeel: eesti

Iseseisvate tööde arv: 1 (eksamtest)

Kui koolituse eest maksab Töötukassa, siis registreerumise link on siin : Registreerumine – ekursus

NB! Vaata põhjalikumat kirjeldust allpool ning tutvu õppekavaga: õppekava

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus  on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele.

Käesolev koolitus on koostatud vastavalt ministri määrusele Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses

Õppekava rühm
Töötervishoid ja -kaitse

Õppekeel
Eesti

Õppe kogumaht
24 akadeemilist tundi

Õppekeskkonna kirjeldus
Internetipõhine õppekeskkond, mis asub veebilehel õppekeskkond
Kui õppijale on ligipääs kursusele võimaldatud, siis õppijal on õppekeskonnale ligipääs ööpäevaringselt kuni koolituse lõpetamiseni.

Koolituse sisu:

1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve

2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö

3. teema: RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus toimub vatavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi registreeringule nr 214207 ning EV Sotsialministeeriumi määrusele Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendusõppe kord

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena:

  • tead tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust ohutu töökeskkonna loomisel;
  • tead töökeskkonna ohutegureid ja oskad neid vältida;
  • oskad koostada ettevõtte riskianalüüsi.

Koolituse täismahus õppekava leiad siit: õppekava

Kogu õpe toimub internetipõhises koolituskeskkonnas ehk kuskile tulema/minema ei pea.

Koolitusele registreerumise eeltingimus on, et õppija omab baasteadmisi arvuti kasutamisest, st õppija peab olema suuteline arvutis e-posti kasutama ning koolitaja veebilehe kaudu õppekeskkonda sisenema, sisestades talle e-postile saadetud kasutajatunnuse ja parooli.

Testi edukalt sooritanutele väljastatakse vastav tunnistus koolituse läbimise kohta. Tunnistuse saamiseks peab testi sooritamisel olema õigete vastuste osakaal vähemalt 75%.  Tunnistus väljastatakse elektrooniliselt õppija e-posti aadressile, mille õppija on sisestanud koolitusele registreerumisel.

Koolitaja:

Aivar Pehme
kvalifikatsioon: majandusalane kõrgharidus, TTÜ
erialane kogemus: suurettevõtte (300+ töötajat) töökeskkonnavolinik

 

 

Küsimuste korral kirjutage: info@ekursus.ee

Sulle võib meeldida ka…