14. 06. 2010

Juhiabi kursus

Tegemist on Eesti esimese juhiabidele mõeldud e-kursusega! Sellelt kursuselt saad kõik vajaliku selleks, et olla hea juhiabi. Kui Sa veel ei tööta sellel ametikohal, siis kursuselt saad vajalikud teadmised sellest, kuidas seda tööd teha. Kui Sa aga juba töötad juhiabina, siis leiad kursuselt vajalikud juhtnöörid selleks, kuidas olla oma töös veelgi parem!

Õpid, kuidas olla hea juhiabi

Juhiabiks olemine tähendab seda, et Sa tõesti aitad juhti tema töös. Selleks aga, et olla oma ametikoha vääriline, pead Sa päris palju teadma väga erinevatest asjadest.

Kursuse koostamisel oleme kasutanud kõiki asjakohaseid Eestis saadaolevaid materjale ning rohkelt materjale välismaalt. Lisaks oleme kogemuste põhjal lisanud praktilisi juhtnööre, kuidas tööd paremini teha. Sellel kursusel saavad kajastatud kõik olulisemad teemad, mida järgides saab Sinust asendamatu töötaja oma tööandjale.

Õpi millal tahad ja kus tahad

See juhiabi kursus asub 100% e-õppe keskkonnas. Liitudes kursusega saad omale kasutajanime ja parooli, millega saad õppekeskkonda sisse logida. Materjalidele pääsed ligi igal pool kus on olemas internetiühendus.

Kursuse paroolid ei aegu, seega võid õppida millal tahad ja alati võid üle korrata, kui miskit arusaamatuks jääb.

Kursuse sisu: 11 teemat

Kursus on üsna mahukas, sest juhiabi peab oma töös kokku puutuma väga paljude erinevate valdkondadega. Materjali on palju, kuid see on jagatud teemadeks ning saad õppida just seda, mida Sul hetkel vaja on. Kõik materjalid on praktilised ja saadud teadmised koheselt rakendatavad!

1. teema: Juhiabi kutse-eetika
Juhiabi eetikakoodeks, eetilised printsiibid kutsetegevuses, professionaalsus ja kõlbeline vastutus.

2. teema: Dokumendi- ja arhiivihaldus
Asjaajamine, arhiiviseadus, dokumentide loetelu, standardid, säilitustähtajad, arhivaar, dokumentide loomine (dokumendiliigid, vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid), elektroonilised dokumendid, registreerimine, edastamine, süstematiseerimine, hoidmine, arhiveerimine. 

3. teema: Suhtlemise kuldreeglid
Ametlik- ja mitteametlik suhtlemine, suhtlemine klientidega, koostöö juhiga, meeskonnatöö, suhtlemisoskus, esinemine.

4. teema: Personalihaldus
Personali värbamine ja valik, töölepingute sõlmimine, muutmine, lõpetamine, 01.07.2009 kehtima hakanud töölepingu seadus, puhkuste ajakava.

5. teema: Ettevõtlus
Äriseadustik, erinevad ettevõtlusvormid, asutamisdokumendid ja protseduur, äriühingu juhtimine, bilanss ja kasumiaruanne, majandusaasta aruanne.

6. teema: Sotsiaalne meedia
Mis on sotsiaalne meedia, sotsiaalse meedia kasutamine töös, Facebook, Twitter.

7. teema: Etikett
Kutsed vastuvõttudele, ärikohtumised, ametiriietus, telefonisuhtlus.

8. teema: Keelekasutus
Ametikeel, ortograafia ja levinumad vead ametikirjades: täheortograafia, võõrsõnad, võõrnimed, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine.

9. teema: Arvuti kasutamine
Tekstitöötlus, tabelitöötlus, internet, kiirkäsud, valemid, digitaalallkiri, dokumentide krüpteerimine.

10. teema: Videod
Wordi kasutamine, Exceli kasutamine jms

11. Näidisdokumendid

Kursuse kokkuvõte:

-Üle 200 lehekülje õppematerjale + õppevideod + näidisdokumendid.
-Kursuse materjalid on konkreetsed ja põhjalikud, mis sisaldavad kõike vajalikku selleks, et saaksid olla edukas juhiabi.
-Saad kõike kursusel õpitut oma töös kohe kasutada.

Tunnistus

Kõik kursuse läbinud saavad tunnistuse.

Kursusele registreerumine

///Kursusega on liitunud juba üle 900 inimese///

Kui Sa tahad kindlasti osa saada Eesti  esimesest juhabide e-kursusest, siis registreeruda saad siin: registreerumine