Skip to content

Kui kaua kehtib toiduhügieeni koolituse tunnistus?

See on küsimus, mida küsitakse ikka ja jälle. Sellele küsimusele paraku ei saa vastata selliselt, et tunnistus kehtib aasta või kaks, sest tunnistusel endal ei ole kehtivusaega.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 kohaselt on toidukäitleja füüsiline või juriidiline isik, kelle ülesandeks on tagada toidualaste õigusnormide nõuete täitmine tema kontrollitavas toidukäitlemisettevõttes. Lihtsamas keeles on tegemist ettevõtjaga, kes müüb toidukaupa või tegeleb toidu valmistamise või toitlustamisega.

Sellel ettevõtjal on Toiduseaduse kohaselt kohustus kontrollida toidu ja selle käitlemise nõuetekohasust (edaspidi enesekontroll) ning rakendada abinõud selle tagamiseks. Rakendatavaid abinõusid kirjeldatakse enesekontrolliplaanis. Enesekontroll koos kirjalikult vormistatud enesekontrolliplaaniga moodustab enesekontrollisüsteemi.

Enesekontrolliplaanis (HACCP plaan) on rida kohustuslikke osi, muuhulgas ka toiduhügieeni korraldamise kohustus, mis on Toiduseaduses sõnastatud selliselt:

§ 29. Toiduhügieenikoolitus ettevõttes
(1) Käitleja peab koostama ettevõtte toiduga kokkupuutuvate töötajate toiduhügieenikoolituse kava, milles nähakse ette koolituse eesmärgid, maht, sagedus ja kord.
(2) Koolituskava alusel korraldab käitleja perioodiliselt töötajate tööülesannetele vastavat toiduhügieenikoolitust ja hindab töötajate toiduhügieenialaseid teadmisi.
(3) Koolituskava täitmist jälgib korrakaitseorgan, kellel on õigus teha ettepanekuid koolituskava muutmiseks ja täiendamiseks ning anda selgitusi selle koostamise kohta.

Seega kui on vaja teada, kui tihti töötajad peavad toiduhügieenikoolituse läbima, siis seda peab vaatama ettevõtte enesekontrolliplaanist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kui kaua kehtib toiduhügieeni koolituse tunnistus?