Skip to content

kontoritöötajaSeda küsimust küsitakse minult ikka ja jälle. Sellele küsimusele on päris keeruline üheselt vastata, sest on üldteada ka see, et Eestis on väga palju kõrgharidusega töötuid, millest võib jääda mulje, et isegi ülikoolidiplomiga ei saa tööle. Tegelikult ei ole asi ainult paberis vaid on rida muid mõjutavaid tegureid. Selleks oleks kõige lihtsam vaadata asju tööandja pilgu läbi.

Nagu me teame, siis juba aastaid elame me cv-vabariigis ehk siis töökoha taotlemiseks on esmalt vaja saata oma cv. Cv-de põhjal tehakse ka esimene valik. Üldjuhul jagatakse cv-de voorus cv-d kolme kategooriasse: sobivad, enam-vähem sobivad, mittesobivad. Kui me räägime sekretäri või juhiabi töökohast, siis väga palju sõltub etevõtte tegelikest vajadustest. Kui vajatakse kidlasti eelneva töökogemusega inimest, siis “sobivate” kategooriasse pääsevadki vaid need, kellel cv-s eelnev töökogemus kirjas. Kui ettevõttes aga ei ole väga oluline eelnev töökogemus, siis valitakse “sobivate” kategooriasse cv-sid muude näitajate järgi. Üldjuhul hariduse, täiendkoolituse ja keelteoskuse järgi. Sellest lähtuvalt on juhiabi koolituse läbinul kindlasti suurem eelis pääseda “edasijõudnute” kategooriasse võrreldes nendega, kellel cv-s peale elukoha aadressi pole muud lisada kui keelteoskus ja hobid.
Nii nagu pea kõik siin ilmas sõltub hinnast, siis ka tööandjate jaoks on uue inimese värbamisel väga tihti oluline “inimese hind”. Väljakujunenud praktika kohaselt küsivad eelneva töökogemusega inimesed rohkem palka kui need, kellel eelnev töökogemus puudub. Kui ettevõte soovibki leida uut inimest väiksema palgasooviga, siis eelneva töökogemusega inimeste cv-d võivad sattuda hoopis “mittesobivate” kategooriasse. Järgi jäävad need inimesed, kellel eelnev (erialane) töökogemus puudub. Kui valida eelneva kogemusteta inimeste hulgast, siis mille järgi üldse kedagi eelistada? Ega palju võimalusi pole, seega selgelt eristuvad need, kellel on parem ettevalmistus – erialane koolitus ja keelteoskus.
Kokkuvõtteks – tööle saamine sõltub ettevõtte tegelikest vajadustest ja seda, mille järgi uus töötaja valitakse, teavad vaid valijad ise. Eelnevate näidete puhul võib aga ütelda, et erialane ettevalmistus annab kindlasti suurema võimaluse tööle saamiseks.

Kas juhiabi tunnistusega saab tööle?