Esmamulje loomine

Juba klassikud on öelnud, et esmamuljet saab jätta vaid ühe korra.. Ega siis ei jäägi muud üle, kui jätta inimestele ainult ja ainult hea esmamulje ning elu ongi nagu lill. Sest meeldivate inimestega meeldib teistel asju ajada. Ja eks sulle endalegi meeldib tegemist teha positiivsete, meeldivate ja mõistlike inimestega.

Juhiabil või sekretäril on organisatsioonis selles osas oluline roll. Kuivõrd tema on enamasti iga uue kliendi või külalise jaoks esimene kontakt, siis tema järgi kujundatakse ka suhtumine organisatsiooni tervikuna. Esmamulje põhjal kujuneb välja ka edasine toon ja suhtumine.

Esmamulje tekib automaatselt ning uuringute tulemusena on selgitatud, et ligikaudu 2/3 esmamuljetest jääb muutumatuks ka pärast mitmekuist pidevat suhtlemist. Seega nagu arvata, on esmamulje mõju väga tugev ning selleks, et see esmamulje oleks positiivne polegi vaja muud, kui jättagi kohe positiivne esmamulje.

Paljud organisatsioonid on sellest vägagi teadlikud ning seepärast kujundatakse teadlikult esmamuljet organisatsioonist. Selleks saavad nii sekretärid, juhiabid kui ka klienditeenindajad vastava koolituse. Reeglina on sellistes organisatsioonides kehtestatud ka klienditeeninduse standard, mis näeb ette head kombed ning õiged käitumisnormid.

Siirus ja avatus

Ka ilma vastava koolituseta on lihtne head esmamuljet jätta, kui oled lihtsalt viisakas ja avatud nii klientide kui ka külalistega suheldes. Siiras ja avatud olek lasevad vestluspartneril end hästi tunda ning ei tekita temas ebamugavust. Seetõttu saab külastaja pingevabalt rääkida, miks ta tuli, mida ta soovib ning tunda end sealjuures hästi. Selleks, et teine end hästi tunneks, peab avatus sinust välja paistma. Vaata vestluspartnerile silma ning naerata. Iga inimene soovib, et temaga vesteldes pühendutaks talle ega tegeleta muude asjadega samal ajal. See näitab elementaarset viisakust vestluspartneri suhtes.

Kindlasti on kliendi jaoks häiriv see, kui temaga suheldakse otsa vaatamata, ehk siis räägitakse kliendiga ning samal ajal jälgitakse arvutiekraanil toimuvat. Kuivõrd klient või külaline on enamasti esmakordselt võõras kohas, siis tunneb ta end niigi ebamugavalt seega sinu ülesanne on teha tema olemine võimalikult mugavaks oma suhtumisega.

 Tolerantsus ja sallivus

Ükskõik, kuidas klient või külaline välja näeb, pead sa jääma viisakaks ja lugupidavaks. Kui sulle ei meeldi tema nägu või soeng või riietus, siis see ei loe. Pead olema võrdselt viisakas ja külalislahke iga uue võõraga, kes teie firmat külastab. Kuivõrd iga klient on tänapäeval „kulla“ hinnaga, siis ei ole sul õigust oma isikliku maitse põhjal kliente ebavõrdselt kohelda. See ongi hea juhiabi või sekretäri tugevuse näitaja, et ta suudab kõiki kohelda võrdse lugupidamise ja viisakusega.