6. 12. 2010

Dokumendihaldus

dokumendid

See kursus asub 100% e-õppe keskkonnas. Liitudes kursusega saad omale kasutajanime ja parooli, millega saad õppekeskkonda sisse logida. Materjalidele pääsed ligi igal pool, kus on olemas internetiühendus. Alustada võid igal ajal!

Kursuse paroolid ei aegu, seega võid õppida, millal tahad ja alati võid üle korrata, kui miskit arusaamatuks jääb.

Kursuse sisu:

1. teema: Juhiabi kutse-eetika
– Eetika
– Kutse-eetika
– Juhiabi eetikakoodeks

2. teema: Dokumendi- ja arhiivihaldus
– Asjaajamine
– Asjaajamiskord
– Asjaajamiskorra tööprotsessi kirjeldus
– Dokumendihaldus
– Dokumentide haldamise toimingud
– Dokumentide loetelu
– Dokumentide loomine
– Dokumentide näidisloetelud
– Nõuded elektrooniliste dokumendihaldussüsteemide funktsionaalsusele
– Rahvusarhiivi juhised
– Standardid

3. teema: Dokumendisüsteem
– Dokumendid
– Dokumentide liigitamine
– Dokumentide registreerimine
– Dokumentide säilitamine
– Dokumentide arhiveerimine ja edasine kasutamine
– Dokumendisüsteemi kasutajad

4. teema: Dokumendikogu (failid)
– Tööleping
– Ametijuhend
– Juhatuse liikme leping
– Juhatuse protokoll
– Puhkuseavaldus
– Töölepingu ülesütlemisavaldus
– Juhatuse otsus
– Töövõtuleping (FIE)
– Töövõtuleping (füüsiline isik)
– Töövõtuleping (jur isik, ei ole km kohustuslane)
– Töövõtuleping (jur isik, km kohustuslane)

Ligipääs liikmete foorumile

Kõik kursusega liitujad saavad ligipääsu foorumile, kus on võimalik omavahel arutada tekkinud küsimusi, jagada kogemusi jne.

Tunnistus

Kursuse lõpus toimub teadmiste kontroll (test) ja testi eduka sooritamise põhjal väljastatakse tunnistus. Tunnistuse saadame e-postiga või soovi korral ka tavapostiga.

 

Kursusele registreerumine:

  1. (nõutud)
  2. (nõutud)
  3. (kehtiv epost nõutud)
 

cforms contact form by delicious:days