Toidu kvaliteet: vaja on uut seadusandlust

Põllumajandustoodete kohustuslik kvaliteedimärgis annaks tarbijatele kasulikku teavet toidu kvaliteedi kohta ning võib parandada põllumeeste konkurentsivõimet, ütleb Euroopa Parlament neljapäeval vastu võetud resolutsioonis. ELi geograafiliste tähiste ning traditsiooniliste eritunnuste kaitsmine aitab tagada ka toidu kvaliteeti, leiab parlament ning toetab seetõttu uue seadusandluse vastu võtmist. ELi toidu kvaliteedipoliitikat puudutavaid plaane tutvustatakse Giancarlo Scotta (EFD, IT) resolutsioonis. Tegemist[…]