Puhkusetasu arvutamine

Kui töötaja läheb puhkusele, siis peab tööandja töötajale maksma puhkusetasu. Tööandja võib maksta töötajale puhkusetasu rohkem, kui kord ette näeb, kuid mitte mingil juhul vähem. Alates 1. juulist 2009.a. kehtima hakanud Töölepingu seaduse ja määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ järgi arvestatakse puhkusetasu 6 eelmise kuu keskmise kalendripäeva tasu alusel. Puhkusetasu peab maksma hiljemalt[…]