Eesti on Euroopa kõige ettevõtlikum riik

Eesti on Euroopa kõige ettevõtlikum riik Eelmise aasta lõpus avaldatud uuringust selgub, et Eesti on kõige ettevõtlikum riik kogu Euroopas. Hindamise aluseks oli EEA ja TEA näitajad,  kus Eestil oli pingereas vastavalt 11. ja 2. positsioon, mis kokkuvõttes andis esimese koha 28 riigi hulgas. Kui väga lihtsas keeles seletada, siis mõlemad näitajad käivad aktiivse tööealise elanikkonna (18-64[…]

Eestis on Balti riikide kõrgeim ettevõtlusaktiivsus

Eesti on Balti riikidest kõrgeima ettevõtlusaktiivsusega, kui võtta arvesse nii aastas asutatavate ettevõtete absoluutarvu kui ka suhet tööealisse rahvastikku (15-64-aastased inimesed). Iga viiekümne tööealise inimese kohta asutatakse Eestis aastas üks ettevõte, Lätis vastavalt iga sajanda ning Leedus luuakse üks ettevõte iga kahesaja tööealise kohta. Absoluutarvuna asutatakse Eestis aastas ligi kaks korda enam ettevõtteid kui Leedus,[…]