Eestis on Balti riikide kõrgeim ettevõtlusaktiivsus

Eesti on Balti riikidest kõrgeima ettevõtlusaktiivsusega, kui võtta arvesse nii aastas asutatavate ettevõtete absoluutarvu kui ka suhet tööealisse rahvastikku (15-64-aastased inimesed). Iga viiekümne tööealise inimese kohta asutatakse Eestis aastas üks ettevõte, Lätis vastavalt iga sajanda ning Leedus luuakse üks ettevõte iga kahesaja tööealise kohta. Absoluutarvuna asutatakse Eestis aastas ligi kaks korda enam ettevõtteid kui Leedus,[…]