juhi 570x400

Sekretäri baaskursus

79.00 

Käesolev sekretäri baaskursus on koostatud vastavalt sekretäri kutsestandardile 14-07062012-05/5k.

NB! Vaata põhjalikumat kirjeldust allpool!

Email
Kategooria: Silt:

Toote kirjeldus

Käesolev sekretäri baaskursus on koostatud vastavalt sekretäri kutsestandardile 14-07062012-05/5k.

 

Üldkirjeldus

Sekretär tegeleb organisatsioonis kommunikatsiooni (infovahetusega), sise- ning välisklientide teenindamise, dokumenditöö ja juhtkonna tegevuse toetamisega oma pädevuse piirides, täites organisatsiooni eesmärke.
Sekretäri töö ülesanded sõltuvad konkreetsest organisatsioonist ja eeldavad kliendisõbralikkust, kiiret ning paindlikku tegutsemist ja info konfidentsiaalsuse tagamist, toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega.
Sekretäri teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet.

.

Kursuse sisu

1. teema: Dokumenteerimine

1.1 Dokumentide loomine
1.2 Dokumendi edastamine, dokumendiga seotud tööülesannete andmine ja täitmine
1.3 Dokumendist koopiate, väljavõtete tegemine, ametlik kinnitamine
1.4 Eriliigiliste dokumentide hõlmamine
1.5 Info haldamine, süstematiseerimine ja säilitamine

2. teema: Dokumendihalduse korraldamine

2.1 Asjaajamiskorra loomine
2.2 Dokumentide loetelu koostamine/muutmine
2.3 Dokumentide elukäigu halduse määramine
2.4 Dokumentide hõlmamine ja registreerimine
2.5 Dokumentidele juurdepääsu piirangute määramine
2.6 Dokumentide tähtajalise täitmise kontroll

3. teema: Töötamine dokumendihaldussüsteemi(de)ga (DHS)

3.1 DHSi juurutamine
3.2 Dokumendihalduse tööprotsesside muutmine

4. teema: Arhiivitöö korraldamine

4.1 Arhiivi korrastamiseks ettevalmistamine
4.2 Dokumentide kirjeldamine
4.3 Dokumentide säilitamine
4.4 Dokumentide kasutamine
4.4 Säilitustähtaja jälgimine ja hävitamise korraldamine
4.5 Arhiiviasutusse dokumentide üleandmise korraldamine

5. teema: Sisekommunikatsioon

5.1 Teadete koostamine ja edastamine
5.2 Osalemine organisatsioonikultuuri kujundamisel

6. teema:  Nõustamine dokumendihaldusalastes küsimustes

6.1 Koolituste koordineerimine
6.2 Nõustamine dokumendihaldusalastes küsimustes

7. Näidisdokumendid

.

 Õpi millal tahad ja kus tahad

Kursus asub 100% e-õppe keskkonnas. Liitudes kursusega saad omale kasutajanime ja parooli, millega saad õppekeskkonda sisse logida. Materjalidele pääsed ligi igal pool kus on olemas internetiühendus.

Kursuse paroolid ei aegu, seega võid õppida millal tahad ja alati võid üle korrata, kui miskit arusaamatuks jääb.

.

Ligipääs liikmete foorumile

Kõik kursusega liitujad saavad ligipääsu foorumile, kus on võimalik omavahel arutada tekkinud küsimusi, jagada kogemusi jne.

.

Tunnistus

Kõik kursuse läbinud saavad tunnistuse. Tunnistuse saadame postiga üle Eesti.

Sulle võib meeldida ka…

Meeldis see postitus? Jaga seda!

FacebookTwitter